SYMPOSIUM

VETS IN THE WILD


in the Netherlands

2 november 2017


FOR VETERINARY STUDENTS AND GRADUATED VETERINARIANS, POLICY- AND DECISIONMAKERS

VOOR VETERINAIRE STUDENTEN EN AFGESTUDEERDE DIERENARTSEN, BELEIDSMEDEWERKERS EN BESTUURDERS


Universiteit Utrecht/De Uithof

Like or follow our facebook page!

On behalf of all presenters at the symposium:

Thank you all for your input

We are working now on ideas for a follow up and get back to you soon!


In cooperation with Ecolife Expeditions (South Africa), CENSAS, the Dutch Wildlife Health Center and Boerema & van den Brink/Wildlife Europe Ltd a symposium was organized on 2 november 2017. For veterinary students, graduate veterinarians and other experts who want to know more about veterinary care in Wildlife Management, whether or not related to the ecology of these species.

Students interested in following a 22-day study trip to South Africa can inform themselves via contacts about available dates and costs.

Get introduced in this work. What do you have to deal with if you choose to take care of wildlife as a (future) veterinarian?

The topics on the symposium were also of interest for policy- and decision makers from governments and NGO's. Many wild species are doing well. Like deer, wild boar, beavers and otters. As a consequence, more animals get injured by traffic accidents or other reasons. And rising numers mean an increase in the risk of outbreak of animal diseases. Here veterinarians must play a role. But is this correctly implemented in policy, legislation and regulations? How do we deal with this in practice?Samen met Ecolife Expeditions (Zuid Afrika), CENSAS, het Dutch Wildlife Health Center en Boerema & van den Brink B.V. werd op 2 november 2017 een symposium georganiseerd over het thema; Wildlife Veterinarian. Speciaal voor veterinaire studenten, afgestudeerde dierenartsen, maar ook voor andere deskundigen die kennis willen hebben van veterinaire zorg en opvang van wilde dieren al dan niet in relatie tot de ecologie van deze diersoorten.

Studenten die belangstelling hebben voor het volgen van een 22 daagse studiereis naar Zuid-Afrika kunnen zich nog laten informeren over het aanbod van Ecolife Expeditions zoals beschikbare data en de kosten.

De onderwerpen op het symposium waren ook interessant voor beleidsmakers en beslissers bij overheid en terreinbeheerders. Het gaat erg goed met sommige wilde diersoorten. Herten, ree├źn, wilde zwijnen en bevers en otters. Gevolg is dat de dieren gewond raken als gevolg van aanrijdingen etc. En het leidt tot een toename van het risico van uitbraak van dierziekten. Zaken waarbij dierenartsen een rol moeten spelen. Maar is dit wel goed geregeld in beleid, wet- en regelgeving? Hoe gaan we ermee om in de praktijk?